Gyógypedagógiai és pszichológiai szempontú lovasterápia Pazar nevű lovam segítségével. Az indikációkról és az esetleges kontraindikációkról az Oldalak menüpontban olvashatnak.

2017. május 21., vasárnap

Könyvajánló


LOVASTERÁPIA
a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában

Közérthető nyelvezettel megírt, mégis tudományos igényű ismeretterjesztő irodalmat tart kezében az Olvasó. A könyv az idegrendszeri sérülésekkel és a lelki okokkal összefüggő nyelvi és beszédzavarok lovasterápiás lehetőségeivel foglalkozik.
  • Hol és hogyan érhetők el ma Magyarországon a lovasterapeuták?
  • Miből áll az ő munkájuk? 
  • Mit tudhat a ló, amit nem tudhat az ember? 
  • Mi a különbség a „nyelvi zavar” és a „beszédzavar” között?
  • Miért és hogyan alakulnak ki egyes idegrendszeri és lelki okokra visszavezethető nyelvi és beszédzavarok?
  • Hogyan lehetséges a ló mozgásának igénybevételével a nyelvi és beszédfejlesztés?
A könyv egyaránt tárgyalja a kisgyermekkori és a felnőttkori problémákat. Számos szemléletes esetleírást ad közre, színes fényképes illusztrációkkal.

 Részlet egy autizmus-spektrumzavarral élő kisfiú lovasterápiás esetleírásából:
 „A kisfiú lassanként megtanult önállóan rászólni a lóra, adekvátan, verbálisan kinyilvánítani érzéseit, gondolatait: felszólította, hogy „Ezt hagyd abba!”, „Fejezd be, Pazar!” Megtanulta a különféle cselekvéseket és történéseket szóban kifejezni. Pl. amikor a ló prüszkölt, a gyermek reflektált rá: „Egészségedre!” Végül a többéves közös munka után nagy örömünkre az is előfordult, hogy a lovaglás végén a lovat megdicsérve, megsimogatva átkarolta a nyakát és azt mondta neki: „Szeretlek!” A következő foglalkozáson pedig ugyanezt kikiabálta a pálya szélén őrá váró édesapjának, aki rendszeresen hozta a foglalkozásokra: „Szeretlek, apa!

Megrendelhető az alábbi e-mail-címen: veronika.scheder@gmail.com.
A megrendelő levélben kérjük feltüntetni, milyen névre és címre kérik kiállítani a számlát!

Ára: 2.500,- Ft + postaköltség, vagy személyes átvétel Nyíregyházán.
 
A könyv tartalomjegyzéke:
Előszó........................................................................................ 9
1. A ló-asszisztált foglalkozások rövid bemutatása................ 12
2. A lovak tulajdonságai, az ember-ló kapcsolat dinamikája 15
3. A ló-asszisztált foglalkozások intézményi háttere, szociális értékközvetítő szerepe     20
4. A lovasterápia helye a ló-asszisztált foglalkozások sorában, alkalmazási területek    26
5. A lovasterapeuták kompetenciája – magyarországi helyzetkép            28
6. A lovasterápia módszertana............................................... 31
7. A lovasterápia elsődleges (fizikai) hatásmechanizmusa..... 38
8. A nyelvi és beszédfejlesztés kapcsolata a lovasterápiával. 42
9. A lovasterápia hatásmechanizmusának neurolingvisztikai összefüggései         46
9. 1. A nyelvhasználat agyi/idegrendszeri reprezentációja.... 47
9. 2. A fejlődési nyelvi és beszédzavarok............................. 51
9. 2. 1. A cerebrális paresis hatása a beszédre – lovasterápiás összefüggések    58
9. 2. 2. Egy agyvérzéssel született gyermek lovasterápiás eredményei: a leppegő beszéd ló-asszisztált befolyásolása.......................................................................................... 64
9. 2. 3. Az autizmus-spektrumzavarral élők lovasterápiás fejlesztése    68
9. 2. 4. Lovasterápiás adalékok az expresszív nyelvi zavar terápiájához           79
9. 3. A felnőttkori agyi/idegrendszeri sérülések nyelvhasználati vonatkozásai      85
9. 3. 1. Az afáziás állapotok lovasterápiás rehabilitációjának lehetőségei          91
9. 3. 2. A kisagyi sérülések hatása a beszédre, a lovasterápiás rehabilitáció lehetőségei            101
10. A lovasterápia hatásmechanizmusának pszicholingvisztikai összefüggései     110
10. 1. A nyelvi és beszédzavarok pszichoLÓgusa.............. 112
10. 2. A beszéd folyamatosságát érintő zavarok lovasterápiás kezelése – dadogásterápia lóháton           115
10. 3. A megkésett beszédfejlődés ló-asszisztált terápiája... 131
10. 4. A szelektív mutizmus lovasterápiás kezelési lehetőségei 139
10. 5. Az ügyetlengyermek-szindróma lovasterápiás fejlesztési lehetőségei          151
10. 6. Szorongásoldás lovasterápiával – a metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterápia alkalmazási lehetőségei lovasterápiás foglalkozásokon............................................ 164
11. Kontraindikációk (ellenjavallatok) a lovasterápiában... 180
Felhasznált irodalom............................................................. 187